عاشقانه

اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس جدید عاشقانه؛

 دنیا همان یک لحظه بود

آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود…

.

.

.

 آدمهایی هستند که مهربانی نگاهشان

در چشم هیچ انسانی پیدا نیست

و تو یکی از آنهایی …

.

.

.

 وقتی تو با منی، ترافیک میتونه

بهترین مکث عالم باشه

.

.

.

گاهی باید دست کشید از تمام آرزوهایت تا به آرزویش برسد

کسی که بودنش تمام آرزویت است.

.

.

.

 “دوست داشتنت” را دوست دارم

همین است که امیدوارم میکند به زندگی…

.

.

.

تو همان توبه ای که هزار بار بستم و هزار بار دیگر شکستم

اما باز هم عاشقانه می خواهمت …

.

.

.

جهنم را شش دانگ میخرم

اگر آغوشت گناه باشد !

.

.

.

 مرگم باد اگر دَمی کوتاه آیم

از تکرار این پیش پا افتاده ترین سخن که :

“عاشقت هستم”

.

.

.

آغوشت را باز کن

من پر از خواستنم ، پر از هوای تو

مرا از خودت لبریز کن

.

.

.

 فراموش نمی شوی هیچوقت

مثل ماه که با هیچ دستمالی از روی پنجره پاک نمی شود

بیشتر بخوانید
سری 36 اس ام اس و پیامک زیبا

.

.

.

خیالت آنقَدَر دور و برم ریخته است که

هر طرف می چرخم می خورم به تو

.

.

.

من آدم بی تو بودن نیستم !

باور کن …

.

.

.

 بیهوده تحریمم نکن

برای داشتنت دنیا را هم دور خواهم زد !

.

.

.

درخاطرکسی ماندگاری که

حتی لحظه های نبودنت راهم باتمام دنیامعامله نمیکند

.

.

.

نمی دانم گناه توست یا عیب چشمهای من؟

اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند.

(زمزار)

همچنین ببینید

ماه رمضان

جملات کوتاه تبریک ماه رمضان

( متن کوتاه زیبا در مورد ماه رمضان  ) جملات کوتاه تبریک ماه رمضان رمضان …