لاو و عاشقانه

جملات عاشقانه همراه با عکس (جدید)

جملات عاشقانه همراه با عکس (جدید)

بگین بباره بارون ، دلم هواشو کرده

بگین تموم شدم من ، بگین که برنگرده

بهش بگین شکستم ، بهش بگین بُریدم

برهنه زیر بارون ، خرابُ درب و داغون

از آدما فراری ، از عاشقا گریزون

بهش بگین شکستم ، بهش بگین بُریدم

*

*

عاشقانه

*

*

وقتی که تــــــــو نیستی انگار همه نیستن..
نه اینکه نیستن,هستن..
ولی….
مثل تـــــــــو نیستن…

*

*

دل عاشقانه

*

*

عشـــق توشـــوخی زیبــایی بود که خدا با مــن کرد…!زیبــا بودامــا

شــوخی بود….!!

*
*
عاشقانه
*
*
همیشه رفتن رسیدن نیست

ولی برای رسیدن باید رفت

در بن بست راه آسمان باز است

پرواز را بیاموز….

*

*

عاشقانه

*

*

دانه دانه
رج به رج
کلاف آرزوهایم را
با میل خیال تو بافته ام،
سر کلاف را به دست تو میسپارم …
مراقب باش !!!
غافل نشی بشکافی؟؟؟؟

(زمزار)