امام سجاد ع

پنج علامت مؤمن از نظر امام سجاد (ع)

(احادیث اهل بیت علیهم السلام)

پنج علامت مؤمن

حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود: مومن دارای پنج علامت است:

۱ ) ورع در خلوت؛ ۲ ) صدقه با کمی درآمد؛ ۳ ) صبر در مصیبت؛ ۴ ) بردباری در هنگام غضب؛ ۵ ) راستگویی هنگام خوف

(خصال، ج ۱، ص ۲۶۹ )