عاشقانه و زیبا

اس ام اس احساسی

اس ام اس احساسی؛

به چــــه تشبیه کنم نــام تو را

به بــــهار یا به آبی  زلال دریــــا

ســـــاده تر می گویم

تــو تمامیـــت احساس منی

اس ام اس احساسی

دست خودم نیست

به گمانم دست تو است

که می تواند مرا با یک سلام خشک و خالی به آینده امیدوار کند !

اس ام اس احساسی

دنیای زیر آب شبیه دنیای چشم های توست

هر چه بیشتر دست و پا می زنم

بیشتر غرق می شوم

اس ام اس احساسی

پس چشمانت چه زمان در خواهند یافت که نگاه  زاده ی علاقه است ؟

اس ام اس احساسی

تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست

تنها به نگاه او می سپارمت

اس ام اس احساسی

همیشه در بهترین جای قلبم خواهی ماند

آنجا که فقط جاودانه ها می مانند

اس ام اس احساسی

می دونی چرا معرفت ها کم شده تو دنیا؟

چون همش تو وجود تو جمع شده!

اس ام اس احساسی

پیام هایم گاه گاه است

آنچه ابدیست یاد توست

اس ام اس احساسی

خدایت یار، تا آندم که از هستی نشان باشد

دعایت می کنم سهمت همیشه آسمان باشد

اس ام اس احساسی

من رشـته ی محـبـت تـو پاره می کـنـم

شـایـد گره خورد بـه تـو نـزدیکتر شوم

( زمزار )

همچنین ببینید

زندگی زیبا

جملات زیبا و دلنشین (سری ۲)

( جملات زیبا و کوتاه پیامکی جدید ) جملات زیبا و دلنشین (سری ۲) اگر …