باز هم جمعه شد

باز هم جمعه شد و چشم به ره مانده شدم

(شعر انتظار – دلنوشته های مهدوی)

باز هم جمعه شد و…

باز هم جمعه شد و غصّه ی من تازه شده
درد ایـن بی خبری بـی حد و انـدازه شـده

باز هم جمعه شد و چشم به ره مانده شدم
بــاز از دوری تــو خــســتـه و درمـانـده شـدم

باز هم جمعه شد و از تو خبر نشنیدم
بـاز از بـی خـبـری هـای دلــــم نالــیدم

باز هم درد فراقـت کـمرم را خم کرد
باز دوری تو چشمان مرا پر نم کرد

باز هم جمعه شد و چشم به در منتظرم
شــایــد آورد صـبــا از مــه رویــت خــبــرم

( زمزار )

همچنین ببینید

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت

(شعر) شکست عهد من و گفت: هرچه بود گذشت !

( دلنوشته های زیبا و عاشقانه ) شکست عهد من … دکتر ایرج دهقان شکست …