پروانه ماهي هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)

پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)

(معرفی ماهیان زینتی آب شور)

پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)

این نوع پروانه ماهی در مناطق استوایی غربی اقیانوس کبیر شامل جزایر فیلیپین و هند و چین تا سیلان پراکنده است. روی بدن این ماهی هشت نوار تیره رنگ وجود دارد که تشخیص آنرا آسان می‌سازد. نگهداری آن در آکواریوم مشکل است. طول آن به ۱۲ تا ۱۹ سانتی‌متر می‌رسد.

تصاویر پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)

پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)پروانه ماهی هشت بند (Chaetodon Octofasciantus)( زمزار )