ابن سینا

جملات ابن سینا

 جملات ابن سینا

 ( سخن بزرگان )

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند
از صورت انسانی خارج می شود

موسیقی
صدای خداست

هیچ چیز در دنیا
اتفاقی نیست

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن
بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر
زودتر او را تعقیب می کند

هر کس دنیا خواهد
دانش آموزد
و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند
که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند
و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان
را اصلاح و جبران کنند.

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید
و گفتار به راستی

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر
نشانه خامی و بی مایگی است
و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد
درمان او در جنبش و حرکت است

چیزی که دانش می آراید
راستی است

تجربه بالاتر از علم است

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه
از شما سرزده است

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند
تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد

همچنین ببینید

زندگی

جملات زیبا درباره زندگی

( متن های زیبا و امید بخش درباره زندگی ) جملات زیبا درباره زندگی هر …