کارگردان دنیا خداست!

مهم نیست نقش ماثروتمند است یا تنگ دست…

سالم است یا بیمار

مهم اینست که محبوبترین کارگردان عالم نقشی به ما داده!

نباید از سخت بودن نقش گله مند بود…

چرا که سخت بودن نقش :

نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر است

قبر ها پر است
از جوانانی که می خواستند
در پیری توبه کنند

خواستن ؛ همیشه توانستن نیست …. !

گاهی خواستن

داغ بزرگی است که تا ابد بر دلت می ماند … !!!

بگذار صدای گام هایت در گوش باد بپیچد …
آرام آرام ، بیا ….
در مسیر نسیمِ عشق …
درِ کنعانِ دلم …
چهارتاق به رویِ بویِ پیراهنت باز است …

تکرار اسم تو این روزها

حادثه ی تکراری زندگی من است

هیچ دیوانه ای از این همه تکرار

به اندازه ی من ، لذت نخواهد برد

بیشتر بخوانید
طنز نوشته ها و جوک های جدید

بارها گفتم به تو :

چشمها

برای نگاه است

اما ..

تو ..

هرروز با آنها ..

حادثه می آفرینی . . .

عاشق‌تر از همه‌ی ما

موشِ کوری‌ست ،

که زیبایی جفـتش را

چشم بسته باور می‌کند…!

به من نگو “گلم”!
من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…

همین که یه “ماه” داشته باشی

دیگه حساب روز و ماه از دستت در میره . . .

دق کردم!…

پشت خنده های تلخی که…

هیچگاه کسی به آن شک نکرد!!!

همه درست شبیه هم هستند

فقط بعضی ها بهتر و باورکردنی تر دروغ می گویند…

“آینده”

مکانی نیست که به آنجا می رویم،

جاییست که آن را به وجود می آوریم.

تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش آرزوےِ هر روز مـَن استــ

ـ پـَخشِ زنده ےِ نگـاهِ توستــ …

هَمیـن…

دلم

هوای تو را دارد . . .

خدا کند راست باشد

که می گویند . . .

بیشتر بخوانید
اس م اس دلشکسته (غمگین و گریه آور)

دل به دل راه دارد

( زمزار )