آناتول فرانس

جملات آناتول فرانس

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید

نسنجیده اعتماد نکنید

هرگز کتابی به کسی امانت ندهید

چون به شما برگردانده نمی شود

من تمام کتابهای کتابخانه ام

امانتی است که از دیگران گرفته ام …

مرگ هرگز

دشوارتر از تولد نیست

برای کسب چیزهای بزرگ

نه تنها باید تلاش کنیم

بلکه باید رویا هم داشته باشیم

نه تنها باید برنامه‌ریزی کنیم

بلکه همچنین باید باور هم داشته باشیم

تنها تهیدستان هستند که نقد داد و ستد می‌کنند

نه از سر درست کاری

بلکه از سر ناگزیری

چون کسی به آنها نسیه نمی‌دهد

از ویژگیهای طبیعی آدمی است
که عاقلانه و منطقی فکر می کند
اما پوچ و بی معنی رفتار می کند.

انسان در کتاب از چیزهایی با خبر می شود

که دیدن خود آنها امکان پذیر نیست

زیرا عین آنها فرسنگها و یا قرنها و سالها از ما فاصله دارند…

دانش
کلیدی است که همه ی دربها به آن باز می شود

قوه تخیل و خیالبافی
مردمان حساس را به هنرپیشگی می کشاند
و اشخاص گستاخ و بی پروا را قهرمان می سازد

بیشتر بخوانید
جملات و پیامک تسلیت گفتن

خنده طبیعی

فریاد موتور نیرومند بدن است

زن رسماً مربی مرد

و پیراینده ی اخلاق اوست.

مادر، جلوه حق است، رضایت خدا است

باید خدا را خشنود نگاه داشت

از پشت عینک طلا

دیدگان، درخشش ندارند

ما ساخته و پرداخته کسانی می شویم

که دوستمان داشته اند

( زمزار )

همچنین ببینید

زندگی

جملات زیبا درباره زندگی

( متن های زیبا و امید بخش درباره زندگی ) جملات زیبا درباره زندگی هر …