شعر و دلنوشته زیبا

دلگیـــرم از بـــزم طــرب، غمخــانه ای بایـــد مـــرا…(بابا فغانی شیرازی)

دلگیـــرم از بـــزم طــرب، غمخــانه ای بایـــد مـــرا…(بابا فغانی شیرازی)

( آرشیو دلنوشته ها و اشعار زیبا )

دلگیـــرم از بـــزم طــرب، غمخــانه ای بایـــد مـــرا

من عاشق دیـــــوانه ام، ویــــرانه یی بـــایــــد مـرا

شایـــد گــــزینم حالتــــی، در خــــواب شیرین اجــل

از نـــرگس عــــاشق کشی، افسانــــه ای باید مــرا

بی صحبت شیرین لبـــی، تلخست بــرمن زنــــدگی

از جـــان بتنگ آمــــــد دلـــم، جانانـه ای باید مرا

همچــــون فغانی آمــدم، از کعبـــــه در دیر مغان

پیمان شکستم ساقیا، پیمـــانــه ای بایــد مــــــرا

( بابا فغانی شیرازی )

همچنین ببینید

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت

(شعر) شکست عهد من و گفت: هرچه بود گذشت !

( دلنوشته های زیبا و عاشقانه ) شکست عهد من … دکتر ایرج دهقان شکست …