کوروش کبیر

سخنانی زیبا از کوروش کبیر

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد

که سر از خاک بیرون آورده باشد

دستانی که کمک می کنند

پاکتر از دستهایی هستند

که رو به آسمان دعا می کنند

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید

به دوستان خود محبت کنید

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است

نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

اگر همان کاری را انجام دهید

که همیشه انجام می دادید

همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست

بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید

افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند

بیشتر بخوانید
جدیدترین اس ام اس های تولد

نه رفتار و عملکرد شما

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند

بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

عمر شما از زمانی شروع می شود

که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

دشوارترین قدم

همان قدم اول است

کارتان را آغاز کنید

توانایی انجامش بدنبال می آید

انسان همان می شود

که اغلب به آن فکر می کند .

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده

شاید بازگشاینده قفل در باشد

( زمزار )

همچنین ببینید

مادر

متن تبریک روز مادر

( جملات پیامکی ویژه روز مادر ) متن تبریک روز مادر مادر،‌ ای الهه مهر، …