عاشقانه و زیبا

سری جدید اس ام اس های عاشقانه

سری جدید اس ام اس های عاشقانه

( آرشیو جملات عاشقانه )

یاد گرفتـــه ام

انسان مدرنـــی باشــــم

و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم

بـه جای بغـــــض و اشــــک

تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه

هوای بـــد ایــن روزهــا

آدم را افســــــــرده میکنـد ..!

چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو

از چشــمان ِ تــو

لــذت بخــش اســت!

گــویــی تیــله ای

از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد!

بـــانـــو!

بــا مــردی کــه تیــله هــای

بسیــار دارد،

مــی آیــی؟

در زندگی

هرکسی را که دوست بداری از او ضعیفتری

زیرا برای راضی نگه داشتنش

حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی…

چه سر به راه است …

دلتنگی را میگویم !

از گوشه ی دلم جُم نمیخورد …

امروز خاطراتت را سوزاندم

اما بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد

دلــــــم

اگـــر بــرای ِ تــو تـنگ مـی شــود

ببخـش !

روزم ایـن گـونه ، قـشنـگ مـی شـود . . .

نمى دانم چه رابطه ایست …؟

بیشتر بخوانید
اس ام اس نا امیدی از عشق و زندگی

بین نبودنت با رنگ ها …!

دلتنگ تو که میشوم!

زندگى ام،

سیاه مى شود!

چشمهای تــو

یک مرضِ مسری دارند

هربار نگاه می کنم …

تب می کند

وجودم …

چقدر نگاه کردن به چشم هایت واگیر دارد!
هر بار که نگاهت می کنم
  پر میشوم از عشق..!

گاهی بهترین وسیله برای فراموشی

دیدار دوباره است !

وقتی قلم به دست می گیرم و از تو می نویسم…

دلتنگی چه مزه ی شیرینی دارد!

پاهایت را بگذار اینجا…

درست روی قلبم…

ببخش مرا …

چیز دیگری نداشتم که فرش قدومت کنم …

آهسته قدم بردار اینجا…

تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم است…!

قلمم آب میشود

از داغیِ

عاشقانه های مکرری

که برایت

می نویسم…

دنــیـــا ادامــــه لــبـخـنـد تــــوســت ..

کــه تــــا آخــــریــــن لـــبــخـنـد مــــن کـــش مــــی آیــــد ؛

تـــو لــب بـــــرمــیــچــیـنــــی

بیشتر بخوانید
استاتوس عاشقانه

و مـــن ..

جـــایی مـــیـــان آســـمـــان و زمـــیـــن ..

مـعـلق می شــــوم ..

( زمزار )

همچنین ببینید

ماه رمضان

جملات کوتاه تبریک ماه رمضان

( متن کوتاه زیبا در مورد ماه رمضان  ) جملات کوتاه تبریک ماه رمضان رمضان …