لوتی با ما به ازین باش

که با خلق جهانی!

 

قربان وجودت که وجودم ز وجود تو

بوجود آمده

مادر

 

اسیرتم

ولی آزاد !

 

جون من داداش

یه خورده یواش!

 

ای الهه ناز!!!

 

به درویشی قناعت کن

که سلطانی خطر دارد

 

دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم،

طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

 

هندونه بده قاچ کنیم

لوپتو بده ماچ کنیم !

 

همه از من میترسن

من از نیسان آبی

 

نمیخام شمع باشم دخترا فوتم کنن

میخام سیگار باشم لوطیا دودم کنن

 

گر پادشاه عالمی

بازهم گدای مادری

 

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم

بس که تک خال محبت بر زمین انداختیم

 

دلم دادم بری باهاش حال کنی

نه که بری جیگرکی بازکنی !

 

تو که بی وفا نبودی پدر سگ!

( زمزار )