خاطره عاشقانه

اس ام اس و متن زیبا درباره خاطره ها

اس ام اس و متن زیبا درباره خاطره ها

( آرشیو اس ام اس خاطرات )

کاغذ سفید هرچه سفید و تمیز باشد بازم کسی قابش نمیکند برای ماندگاری باید حرفی در آن نوشت

طَبیــــب را خَـــــبر کـــُنید

به یاد آوَردم

یاد آن روز تَـــــلخ

آن بَدرَ قــــه

پشــــت قــَـدم هایَــــش را کاسه چَشــــــمانم خیس کــَـرده

به یاد آوردَم

که از اَزل دیوانـــــه بــــوده

نمیدانـَــم

دیوانه ی کــُـــدام دیوانه بـــــودم

که مــَـرا گوشـــــه نِشین این ویــــــرانه کرد

نَه نَه

مَن تـــــــنها خود را فَرامـــوش کرده ام

او هَمیشه هســـــت…

هَمین جا کنــــار مَن در خاطـــــــــراتم…

عابرانی که از کنارم می گذرند

مست عطر تنم

می شوند و …

نامش را که می پرسند

دلم می لرزد

چگونه بگویم خاطرات توست؟

چقــدر باید بگذرد

تا مـن در مـرور خـاطراتم

وقتی از کنار تــو رد میشوم،

تنـــم نلــرزد…

بغضــم نگیــرد…

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست ،

بیشتر بخوانید
عشق یعنی روح را آراستن، بیشمار افتادن و برخاستن !

خاطرات منند

که هر شب با خودم دود می شوند …

تکثـــیر مــے ‌شـــونــد و نــمے ‌مــیرند …

سلـــولـــ ‌های خـــاطـــره‌ ات در مـــن …

مـَردُم چـه میفهمند

از قاب ِخالی ات کـنج اتـاقـم

خـاطـرات تـوست کـه ورق مـیـزند

نـگـاهـم را بـه نـقـش آفــرینی

من برایت خاطره ساختم . . .

امّا آخرش چه ؟!

تمام زندگی ام را باختم . . .

زندگی یعنی یک نگاه ساده

تنها چند خاطره…

و

تنها چند لحظه…

زندگی یعنی همین

نگاهی به یک عکس ساده

دیگر خودت هم برگردی نمیپذیرم !

من فقط با خاطراتت زنده ام !

اینجا

کسی

بر زمین افتاده

تو با خاطراتت

از رویش

رد شدی و رفتی

بعضی وقت ها شریک تمام خاطراتت

فقط یک شماره ی خاموش است . . .

خطــر داشتـــ

امــا !

خاطرتـــ می ارزید

که از تـــو این همه خاطـــره بسازم !

کاش خودت هم

مثل خاطراتت

بیشتر بخوانید
پیامک زیبا (سری 7)

برای ماندن سرسخت بودی . . .

اینقدر خیره میشدند

به لحظه های شیرینمان

که اینـــک

فقط خاطره های خوش

عذابم میدهتد

ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم . . !

( زمزار )

همچنین ببینید

ماه رمضان

جملات کوتاه تبریک ماه رمضان

( متن کوتاه زیبا در مورد ماه رمضان  ) جملات کوتاه تبریک ماه رمضان رمضان …