حسین پناهی

داستانک زخم نوشته به قلم حسین پناهی

( داستان های کوتاه و زیبا )

داستانک زخم نوشته به قلم حسین پناهی

پشت چراغ قرمز

پسرکی با چشمان معصوم  و دستانی کوچک گفت :

چسب زخم نمی خواهید ؟

پنچ تا  ، صد تومن  ،

آهی کشیدم و با خود گفتم :

تمام چسب زخم هایت  را هم که بخرم ،

نه زخم های من خوب می شود نه زخم های تو …

( زمزار )

بیشتر بخوانید
داستانک؛ گاندی و لنگه کفش

همچنین ببینید

حسین پناهی

زیباترین سخنان حسین پناهی

( متن های زیبا و جالب ) زیباترین سخنان حسین پناهی لنگه های چوبی درب …