پیامک زیبا

سری ۲۲ اس ام اس و پیامک زیبا

سری ۲۲ اس ام اس و پیامک زیبا

( آرشیو اس ام اس و پیامک زیبا )

گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ

و نفسی تــازه کنمـــ …گــرد گــرد استـــاین زمینایــنــ روزگــــار

 

بدترین حسه دنیا اینه که،

بدونی کسی که دوسش داری

همون اندازه یکی دیگه رو دوس داره !

 

شیشه های خانه ها را دستور دادند

دوجداره باشد ،

دیگر وقتی باران می بارد

صدایش شنیده نمی شود …

یاد اشکهای بی صدای خودم

افتادم !

 

بگذر بهار

حالم با تو خوب نمی شود …

پاییز حال مرا

خوب می شناسد !

 

مثل یک سکوت تلخ چه ساده باختم

میان بی توجهی های تو …

 

محکم ببار باران

نـــــــــــــم نــــــــــم

علاج زخمـــــــــهایم نیست…

 

گفتم برایت میمیرم

تو خندیدی ولی من،

از همان روز تا کنون دیگر برای خودم

زندگی نکردم …

 

هوای مُردن

بیخ گوش من است

همانجایی که روزی

رد نفسهای تو بود…

 

حس میکنم گـــم شده ام . . .

امّا تلخ تر اینکه

کسی دنبالم هم نمی گردد . . .

 

دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد …

جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــســ

بــَــرایــَــم پــُــرنــمـــی کــــنــد …

راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو:

” دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد ”

 

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد

شاید کودکــانه ، شاید بی غــرور

اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود

می فهمــــم نه ضعیفم ، نه کودکم

بلکه پر از احساســـم …

 

همانند کودکی هق هق میکنم

که مادرش او را تهدید کرده

که اگر بار دیگر اشک بریزد او را میکشد !

 

نه بهار با هیچ اردیبهشتی

نه تابستان با هیچ شهریوری

و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیـابانها خوش نیامد ؛

پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست !

 

می دانی …

پزشکان که هیچ

حتی مامورین بازیافت هم

از قلب شکسته قطع امید کرده اند !

( زمزار )