یکشنبه , خرداد ۱۱ ۱۳۹۹
دلبرانه

دل میبری و روی نهان میــــکنی چرا؟ … (ناصرالدین شاه قاجار)

( اشعار عاشقانه )

چرا ؟ …

دل میبری و روی نهان میــــکنی چرا؟

خود میکشی مرا و فغان میکنی چرا؟

گــــر در کمین کشتن عشاق نیستی

تیر کـــرشمه را به کمان میکنی چرا؟

گـــر درخیال مرهم دلهای خسته ای

آن تار طره مشک فشان میکنی چرا؟

این تیر غمزه را دل من مایل است و بس

این تیر را دریغ ز جان می‌کنی چرا؟

چون چشم التفات تو با حال دیگریست

اشک مرا ز دیده روان میکنی چرا؟

تاچند روی خویش نشان میدهی به خلق

راز  مرا   ز  پرده  عیان  میکنی  چرا ؟

( ناصرالدین شاه قاجار )

همچنین ببینید

زندگی زیباست

(دلنوشته) زندگی را یاد گیریم از درخت

( شعر زیبا ) زندگی را یاد گیریم از درخت … محسن رنانی زندگی را …