دلبرانه

دل میبری و روی نهان میــــکنی چرا؟ … (ناصرالدین شاه قاجار)

( اشعار عاشقانه )

چرا ؟ …

دل میبری و روی نهان میــــکنی چرا؟

خود میکشی مرا و فغان میکنی چرا؟

گــــر در کمین کشتن عشاق نیستی

تیر کـــرشمه را به کمان میکنی چرا؟

گـــر درخیال مرهم دلهای خسته ای

آن تار طره مشک فشان میکنی چرا؟

این تیر غمزه را دل من مایل است و بس

این تیر را دریغ ز جان می‌کنی چرا؟

چون چشم التفات تو با حال دیگریست

اشک مرا ز دیده روان میکنی چرا؟

تاچند روی خویش نشان میدهی به خلق

راز  مرا   ز  پرده  عیان  میکنی  چرا ؟

( ناصرالدین شاه قاجار )

<< بیشتر بخوانید  سلام ای امام الهدی یا حسینـــــــــ (ع)

همچنین ببینید

عشق

وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر (سعدی)

( شعرهای عاشقانه ) وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر (سعدی) ز حد …