فلسفی

جمله های جدید فلسفی

جمله های جدید فلسفی 

( آرشیو اس ام اس و پیامک فلسفی )

«قدرت» در دیدن معایب نیست؛

در گفتن محاسن است.

با آدمایی که تکلیفشون با خودشون روشن نیست

دوست نشین

چون شما رو هم بلاتکلیف میکنن

آدم ها را از آنچه درباره ی دیگران میگویند

بهتر میتوان شناخت

تا از آنچه درباره ی خود میگویند

وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم

که باید بیشتر خم شوم

تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند!

“جهان پهلوان تختی”

با یک گل هم “بهار” می شود

اگر در دلمان جوانه بزند!

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ…

امشب هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم…

امروز چه کرده ایم که فردا لایق زنده ماندن باشیم؟؟؟

در مسابقه بین شیر و گوزن،

بسیاری از گوزن ها برنده می شوند

چون شیر برای غذا میدود و آهو برای زندگی…

پس هدف مهم تر از نیاز است…

با زندگی قهر نکن چون دنیا منت

هیچ کسو نمی کشه…

اگر برده ای را خفته دیدی بیدارش نکن،

شاید خواب آزادی ببیند!

( زمزار )