اس ام اس جدید

سری ۳۳ اس ام اس و پیامک جدید

سری ۳۳ اس ام اس و پیامک جدید

عطرت را من انتخاب می کردم

پیراهنم را تو

بافتن ِ موهایت با من بود

خیال بافی های عاشقانه با تو

همه چیز را تقسیم کرده بودیم

یک بوسه من  یک بوسه تو

یک دوستت دارم من  یک دوستت دارم تو

فکر ِ همه چیز را کرده بودیم

همه چیز

جز

غریبه ای که

که همه چیز را به هم زد

همه چیز که می گویم

یعنی  تو…

روبروی دریا ایستاده بودیم

تو خیره به جزر و مد دریا

من خیره به جزر و مد گیسوان تو

تو دریا زده شدی

من از دریا زده…

یک حرف مانده به گلوم

یک واژه گیر کرده

خفه می کند مرا

بی خیال می شوم

چیزی نمی گویم

  تو میروی

سال ها بعد

اسم ِ دخترم را می گذارم

  آرزو…

من ســـــرم درد می کند

برای دعـــــواهایی که با هم نکردیم

لـــــعـنـتی… !

چقدر مــــــهربان رفتی… !

آرام می آیی

آرام نگاهم می کنی

آرام افسون می کنی

و آرام می روی  بــانـــــو!

چه آرام آرام آتشم می زنی…

موهایت را طلایی کردی

و ناخن هایت را قرمز

لنز آبی هم گذاشتی

وقت کردی یک فکری هم

برای دل سیاهت کن…

  در خـــــیـالم یک صـــــنـدلی برای تــــــــو می گذارم

و برایت چــــــای می ریزم ؛

  به همراه زهـــــــــر گــــــران قــــــیـمت !

و راحــــــت

  خیلی راحــــــت  تـــــــــو را

در مــــــغزم می کشم…

خیلی وقت است من عطر نمی زنم

ریش هایم را از بیخ نمی زنم

و موهایم را اصلاح نمی کنم

بگذار حداقل یک راه توجیه برای خودم بگذارم

شاید خیلی شیک تر و خوشتیپ تر از من بود…!

دوســـــــت داشتن تـــــــو یک ســـــــوء تــــــفاهـــــــم بود

خب “ببخشیـــــــد” را برای همین روزها گذاشته اند!…

هنـــــــوز هم دروغ هــــــایت را که می شنوم،

می بینم حـــــــق داشتم عاشــــــــقت شوم…!

نوشته های آرش امینی

( زمزار )