آستانه امامزاده بی بی حلیمه خاتون(علیها السلام) شهر کرکوند

آستانه امامزاده بی بی حلیمه خاتون(سلام الله علیها)

آستانه امامزاده بی بی حلیمه خاتون(علیها السلام) شهر کرکوند

( السلام علیک یا بی بی حلیمه خاتون )

براساس شجره نامه موجود در ارتباط با این امامزاده نسب ایشان به حضرت امام موسى بن جعفر(علیه السلام) مى رسد.این بانوی بزرگوار،در اواسط قرن دوم هجری سعنی بالغ بر ۱۲ قرن پیش در این مکان وفات یافته اند،ولى تعیین حدود جغرافیایى امامزاده که در شجره نامه آن موجود مى باشد اشاره اى به وجودآبادى در جنب یا نزدیک آن ندارد و از آسیاباد به عنوان نزدیکترین حد جغرافیایى آن یادشده است. بنابراین احتمال مى رود کرکوند پس از این تاریخ در حالى که در مسیر عبور کاروانهاى تجارى و همچنین به علت بهره مندى از دشتهاى سرسبز و همنشینى با زاینده رود در مسیر عبور کاروانهاى اقوام کوچ نشین قرار داشته است با استقرار برخى از این اقوام به صورت یک آبادى متمرکز درآمده باشد.

بقعه متبرکه امامزاده حلیمه خاتون(علیها السلام) در ضلع شمالی شهر و مشرف برشالیزارهای سرسبز کرکوند قراردارد. که تا به امروز خیل مشتاقان و ارادتمندان اهل بیت رسول خدا(علیهم السلام) به این بانوی بزرگوار متوسل میشوند. اهالی وجود این مزار شریف را باعث آبادانی و نعمت فراون و واسط فیض خداوند متعال بر مردم شهر می دانند.

شجره نامه امامزاده حلیمه خاتون (سلام الله علیها) 

بر روی سنگ مزار مطهر بانو حلیمه خاتون (س) آمده است:

شجره نامه امامزاده حلیمه خاتون

مخفی نماند اینکه بی بی حلیمه خاتون دختر احمد ابن ابوالحسن ابن محمد ابن جعفر ابن امام الهمام موسی الکاظم در زمان خلیفه عباسی مامون الرشید و حکومت وقت طغرل خان در اواخر قرن دوم هجری در شدت جوانی در محال اصفهان از دنیا رفته ـــ در قبله اصفهان شاه سلیمان و در قبله شاه سلیمان حلیمه خاتون وقبله آسیاباد مشهور به لنجان بالا است و طرف راست بابا سبز و طرف چپ شاه کوچک.

تصاویری از حرم با صفای امامزاده حلیمه خاتون (س)

( زمزار )