تعزیه شهادت امام حسین (ع) – حسینیه کرکوند (روز عاشورا)

( محرم ۱۳۹۴ شهر کرکوند )

تعزیه خوانی شهادت امام حسین (ع) – روز عاشورا

(هیئت عزاداران حسینیه سیدالشهدا کرکوند )

( عکس از شهرام بهرامی )

( زمزار )