بقعه قدیمی امامزاده حلیمه خاتون شهر کرکوند

(تصاویر) بقعه قدیمی امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند

(تصاویر) بقعه قدیمی امامزاده حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند

( آخرین عکس های بقعه قدیمی امامزاده حلیمه خاتون (س) قبل از طرح توسعه حرم – دهه ۷۰ خورشیدی )

( زمزار )