(تصاویر) شالیکاری در کرکوند ۱۳۸۹

(تصاویر) شالیکاری در شهر کرکوند ۱۳۸۹

( عکس هایی از برنج کاری (شالیکاری) کرکوندیها در خردادماه ۱۳۸۹ خورشیدی )

( عکس از حسین محمدی )

همچنین ببینید

شالیکاری در شالیزارهای کرکوند

شالیکاری در شالیزارهای کرکوند + تصاویر

( کشت سنتی برنج ) شالیکاری در شالیزارهای کرکوند + تصاویر ( خرداد ماه ۱۳۹۶ …