محرم ۱۳۹۰ شهر کرکوند + تصاویر

ماه محرم ۱۳۹۰ شهر کرکوند + تصاویر

(عکس از عزاداری های ماه محرم ۱۳۹۰ شهر کرکوند )

( عکس از محمد بهرامی )

( زمزار )