فلسفی

جمله های فلسفی کوتاه و زیبا

جمله های فلسفی کوتاه و زیبا

انــســان مــانــنــد رودخــانــه اســت

هــر چــه عــمــیــق تــر آرام تــر…

اگر هر روز راهت را عوض کنی ،

هرگز به مقصد نخواهی رسید .

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ:

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!

شعری که تو را جان می بخشد،

شاعرش را یک بار کشته است!

برای دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن

که حرارتش خودت را هم بسوزاند!

داستایوفسکی میگه آدمای خوشبخت همشون شبیه همدیگه هستن

تنوع تو ما بدبختا هست

وقتی کسی اندازت نیست…

دست به اندازه ی خودت نزن….

روزگاریست که

هم گفتن مشکل است

هم نگفتن..

من ترجیح می دهم که یا الان چیزی را داشته باشم

یا اینکه بدانم هرگز آن را نخواهم داشت!

تا دیگر مجبور نباشم به آن فکر کنم…

متضاد عشق نفرت نیست

بی تفاوتی است..

( زمزار )

همچنین ببینید

مادر

متن تبریک روز مادر

( جملات پیامکی ویژه روز مادر ) متن تبریک روز مادر مادر،‌ ای الهه مهر، …