حاکم گل‌ها

در چمــن زار عبـادت، دیدنی ها دیده ام … (الیار)

( شعر زیبا و عارفانه )
آستان مهر …
قلب خــود بر آستــان مهــر تو ساییـده ام
در چمــن زار عبـادت، دیدنی ها دیده ام
خود خدای عالمی، صاحب لقای روز حشـر
صوت قرآن از دم ذ رات جان بشنیده ام
رود جوشان سلامت، از کواکب جاری است
ازکنـــارش من گــل نام محمــد چیده ام
من در این گرداب عشقت، همچنان آسوده ام
دست خود را هم در آن بهر بقا یازیده ام
کنــده ام پیـــراهـن چـرکیــن نفســانی ز تن
در رکاب عشق و ایمان همچنان پاییده ام
جــان بــرم تــا از هـلاک دام شیـــطانی، زدل
از سر تسلیــــم و توبـت برخدا نالیـده ام
تـا نیـــالایـم خـــودم را بـا حـــطام دنیــــوی
من کلــه خودی ز تقوا بر سرم پوشیده ام
چون به دست آمد برات رحمت از فیض خدا
از همیــن آب حیاتم، اینچنیـن بالیــده ام
من کــه الیـــارم، ز دیـــدار رخ سیمیـن بتی
گَرد شادی بر نگــاه عــاشقان پاشیـده ام
الیار (جبار محمدی)

همچنین ببینید

زینب

(دلنوشته) زینب ای آیینه زهرا نما

(شعر در مدح حضرت زینب کبری سلام الله علیها ) آیینه زهرا نما زینب ای …