حرف چ

ضرب المثل های فارسی (حرف چ )

ضرب المثل های فارسی (حرف چ )

ضرب المثل ها

چار دیواری اختیاری
چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی
چاه نکنده منار دزدیده
چاقو دسته خودشو نمیبره
چاه کن همیشه ته چاهه
چرا توپچی نشدی
چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام است
چشته خور بدتر از میراث خوره
چوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنه
چوب معلم گله، هر کی نخوره خله
چشمش هزار کار میکنه که ابروش نمیدونه
چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه
چنار در خونه شونو نمی بینه
چوب خدا صدا نداره ، هر کی بخوره دوا نداره
چوب دو سر طلا ست
چو به گشتی، طبیب از خود میازار — چراغ از بهر تاریکی نگه دار
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن — که گوهر فرو شست یا پیله ور
چه خوشست میوه فروشی — گر کس نخرد خودت بنوشی
چه عزائیست که مرده شور هم گریه میکنه
چه علی خواجه، چه خواجه علی
چه مردی بود کز زنی کم بود
چیزی که شده پاره، وصله ور نمی داره
چیزی که عوض داره گله نداره !
چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی
چشمش آلبالو گیلاس می چینه

<< بیشتر بخوانید  ضرب المثل های فارسی (حرف خ )

( زمزار )

همچنین ببینید

حرف خ

ضرب المثل های فارسی (حرف خ )

(ضرب المثل های فارسی) ضرب المثل های فارسی (حرف خ ) خاشاک به گاله ارزونه، …