شب زیبا و رویایی

متن های پیامکی زیبا

متن های پیامکی زیبا

( آرشیو زیباترین پیامک های فارسی )

ممکنه اون بهت بگه: «بذار به دردِ خودم بمیرم»

اما تو نذار بمیره ؛

شعور داشته باش‬

دوست داشتن ؛

ربطی به دیدن ندارد .

آدم ها خدا را هم ؛

دوست دارند هنوز

در گلوی من ابر ِ کوچکی ست

میشود مرا بغل کنی؟

قول میدهم کم گریه کنم

تو کیستی

 که هر غروب

دل وامانده ام

دلتنگت می شود .

قلابت را بدون طعمه بینداز

اینجا زیادند ماهیانی که

از زندگی سیرند

در تلاطم آغوش ات

احمقانه ست ؛

شناگر ماهری بودن !

در تو تنها

غرق باید شد

بعضی اشکها هستند ؛

بـی دلیل ؛

بـی بهانـــه ؛

یـک دفعـــه ؛

نصف شبــی ؛

عــجیب ، آدم را آرام مـی کنند

آنکه دستش را اینقدر محکم گرفته ای..

دیروز عاشق من بود..

دستانت را خسته نکن….

محکم یا آرام….

فردا تو هم تنهایی

بخت برمی گردد…

از من…

وقتی زاویه ی نگاهت را…

تغییر می دهی!

بودنم در این جهان

بی تو

دروغ کهنه ایست

که شکل زندگی به خود گرفته است

اما من

عاشق تو نیستم

فقط تو را

به بند بند بودنم اضافه کرده ام …

( زمزار )