یا لثارات الحسین

دوستان در کربلا خوش انجمن دارد حسین … (مرثیه)

( مرثیه ای برای اربعین حسینی )

دوستان در کربلا خوش انجمن دارد حسین … (کلامی زنجانی)

دوستان در کربلا خوش انجمن دارد حسین

با کفن پوشان عاشورا سخن دارد حسین

از مدینه آمدو بستند راه کوفه را

کی رودبر کوفه در دلها وطن دارد حسین

کرده آن آزاده هفتاد و دوملت را اسیر

آشنای عشق ، هفتاد و دو تن دارد حسین

شهرت یوسف اگر پیچیده در کنعان و مصر

در همه آفاق بوی پیرهن دارد حسین

مادرش پیراهنی بر قامت آن یار بافت

تا نبیند خواهرش عریان بدن دارد حسین

این سیه پوشان همه دنبال یک پیراهنند

چون به روی خاک جسمی بی کفن دارد حسین

تا قیامت استوار است این علمهای سیاه

زیر هر پرچم هزاران سینه زن دارد حسین

( زمزار )

<< بیشتر بخوانید  برغم زینب کبری همگی گریه کنید ... (مرثیه)

همچنین ببینید

شعر اربعین

شعرهای زیبا برای اربعین

( سروده ها و دلنوشته های اربعین حسینی ) شعرهای زیبا برای اربعین اربعین آمد …