استقبال از شهدای غواص - مرداد94-شهر کرکوند

(تصاویر) مراسم استقبال از شهدای غواص در شهر کرکوند

(تصاویر) مراسم استقبال از کاروان شهدای غواص در شهر کرکوند – مردادماه ۱۳۹۴

( عکس هایی از مراسم میزبانی مردم شهر کرکوند از شهدای گمنام غواص کربلای ۴ )

( با سپاس از پایگاه مقاومت بسیج منتظران شهادت شهر کرکوند )

( زمزار )