قدیمی ترین تصاویر کرکوند

(تصاویر) کرکوندی های قدیم

(تصاویر) کرکوندی های قدیم

( عکس هایی از اهالی کرکوند در سالهای خیلی دور )

( برای مشاهده در ابعاد بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید )

شیخ نصرالله فخامتیان و اهالی کرکوند – ارسالی بهنام اسماعیلی

شیخ نصرالله فخامتیان و اهالی کرکوند - ارسالی بهنام اسماعیلی

تصویر جشن های تقسیم اراضی کرکوند – قبل از انقلاب

جشنهای تقسیمات اراضی-کرکوند-قبل از انقلاب

تصویر دیدار نماینده کشاورزان کرکوند(حاج رضا کربلایی حیدر) با محمدرضا شاه پهلوی

( چهل ستون اصفهان – دهه ۴۰ خورشیدی – تقسیم اراضی )

کرکوندهای قدیم

تصویر جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی – کرکوند

تصویر جشن های 2500 ساله شاهنشاهی - کرکوند

کوچه مسجد جامع – بازی بچه ها – حدود سال ۱۳۵۸ خورشیدی (عکس: شهباز اسماعیلی)

کوچه مسجد جامع - سال 58 کوچه مسجد جامع - سال 58

عکسی قدیمی از کرکوند – ارسالی مسعود رفیعی

تحویل سال نو - سال 50 خورشیدی

لحظه تحویل سال نو – دهه ۵۰ خورشیدی

تصاویر قدیمی-کرکوندیها (1)

مرحوم سید مرتضی

مرحوم سید مرتضی

(حاج باقر رفیعی حدود سالهای ۳۷-۳۸ خورشیدی) 

حاج باقر رفیعی - دهه 30 خورشیدی

(حاج باقر رفیعی در حال سوارکاری دهه ۴۰ خورشیدی)حاج باقر رفیعی در حال سوارکاری دهه 40 خورشیدی

( زمزار )