حمام قدیمی کرکوند

حمام تاریخی شهر کرکوند + تصاویر

حمام تاریخی شهر کرکوند + تصاویر

( حمامی قدیمی با قدمت حدود ۴۰۰ سال )

چندکوچه آن طرف تر از امامزاده «حلیمه خاتون(س) » حمام قدیمی متعلق به چهار صد سال قبل قرار گرفته است.

حمام قدیمی کرکوند یادگاری از عهد صفویه می باشد با مساحتی حدود ۲۵۰متر مربع . دیوارهای بیرونی حمام از سنگ و ملات گل ساخته شده است و دارای ستونهای و دیوارهای قطوریست که از شاخصه های بناهای دوره صفویه است که خود مانع تخریب بنا پس از گذرزمان شده است. سقف حمام هم درقسمت بینه از چهار نیم گنبد ضربی و در قسمت گرمابه از شش گنبد ضربی کامل تشکیل شده است و بوسیله یک راهرو پیچ در تو بهم وصل شده اند.سوخت حمام در قدیم بوته بیابان بوده و از لوله های سفالین آبرسانی نیز در آن استفاده شده بود.

عکس هایی از حمام قدیمی کرکوند

( نمای بیرونی )

حمام قدیمی کرکوند

 ( نمای داخلی قبل از بازسازی )

حمام قدیمی کرکوند قبل از بازسازی حمام قدیمی کرکوند قبل از بازسازی

(نمای داخلی بعد از بازسازی )

حمام قدیمی کرکوند بعد از بازسازی

( زمزار )