مراسم تعزیه خوانی دو طفلان حضرت مسلم بن عقیل (ع) امامزاده حلیمه خاتون 94

(تصاویر) مراسم تعزیه خوانی دو طفلان حضرت مسلم بن عقیل (ع)

( تصاویر ) مراسم تعزیه خوانی دو طفلان حضرت مسلم بن عقیل (ع) در شهر کرکوند

( هیئت تعزیه خوانی متوسلین به قمر بنی هاشم (ع) شهر کرکوند – ۱۵ آذرماه ۱۳۹۴ –  امامزاده حلیمه خاتون (س))

( زمزار )