مراسم تعزیه خوانی حضرت حر بن ریاحی (ع) در شهر کرکوند

(تصاویر) مراسم تعزیه خوانی حضرت حر بن ریاحی (ع)

( اربعین ۹۴ )

(تصاویر) مراسم تعزیه خوانی حضرت حر بن ریاحی (ع) در شهر کرکوند

( هیئت تعزیه خوانی متوسلین به قمر بنی هاشم (ع) شهر کرکوند – ۱۷ آذرماه ۱۳۹۴ –  امامزاده حلیمه خاتون (س))

( زمزار )