(تصاویر) عزاداری های دهه دوم ماه محرم در شهر کرکوند

( محرم ۱۳۹۴ کرکوند )

(تصاویر) عزاداری های دهه دوم ماه محرم ۹۴ در شهر کرکوند  – آستانه امامزاده حلیمه خاتون (س)

( با سپاس از آقای الهیار ابوطالبی )

عکسهای دهه دوم محرم در امامزاده حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند‏عکسهای دهه دوم محرم در امامزاده حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند‏عکسهای دهه دوم محرم در امامزاده حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند‏عکسهای دهه دوم محرم در امامزاده حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند‏ عکسهای دهه دوم محرم در امامزاده حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند‏ عکسهای دهه دوم محرم در امامزاده حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند‏

( زمزار )