شهادت حضرت عباس بن علی سلام الله علیه

(مرثیه) کلید قفل مشکل هاست، عباس (ع)

اشعار تاسوعا (شهادت حضرت عباس بن علی سلام الله علیه )

(مرثیه) کلید قفل مشکل هاست، عباس (ع)

کلید قفل مشکل هاست، عباس

به مردی شهرهٔ دنیاست، عباس

مروت، ریزه خوار خوان لطفش

فتوت، صورت و معناست، عباس

حسین بن علی را عبد صالح

ولی بر ماسوا مولاست، عباس

به دشت کربلا، آرامش دل

برای زینب کبراست، عباس

بود بدر منیر هاشمیون

که زیبا‌تر، ز هر زیباست، عباس

بزن بر دامنش دست توسل

که در جود و سخا آقاست، عباس

اگر چه زاده‌ی‌ام البنین است

ولیکن مادرش زهراست عباس

( مرحوم ژولیده )