دعا

دو دستم ساقه سبز دعایت … (قیصر امین پور)

اشعار زیبا و خواندنی قیصر امین پور

دو دستم ساقه سبز دعایت … (قیصر امین پور)

دو دستم ساقه سبز دعایت

گـل اشـکم نثـار خاک پایـت

دلم در شاخه یاد تو پیچیـد

چو نیلوفر شکفتـم در هوایت

به یادت داغ بـر دل مـی نشانـم

زدیده خون به دامن می فشانم

چو نــی گر نالم از سوز جـدایـی

نیستان را به آتش می کشانم

به یادت ای چـراغ روشـن مـن

ز داغ دل بسوزد دامـن مـن

ز بس در دل گل یادت شکوفاست

گرفتـه بـوی گـل پیــراهن مـن

همه شب خواب بینم خواب دیدار

دلـی دارم دلـی بـی تـاب دیدار

تو خورشیدی و من شبنم چه سازم

نه تـاب دوری و نه تاب دیــدار

سـری داریـم و سـودای غـم تـو

پـری داریـم و پــروای غم تـو

غمت از هر چه شادی دلگشاتـر

دلـی داریـم و دریــای غم تـو

( زمزار )

<< بیشتر بخوانید  تنها تو مى مانى...(قیصر امین پور)

همچنین ببینید

چیدن گل

برای چیدن گل، انتخاب لازم نیست (قیصر امین پور)

( اشعار زیبا ) برای چیدن گل، انتخاب لازم نیست … (قیصر امین پور) شب …