ظهور امام زمان

دل به سودای تو بستیم خدا می داند … (شمس مغربی)

( دلنوشته ای در غم فراق امام زمان عج )

دل به سودای تو بستیم خدا می داند … (شمس مغربی)
دل به سودای تو بستیم خدا می داند
وز مه و مهر گسستیم خدا می داند

ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان
ز آرزویت ننشستیم خدا می داند

با غم عشق تو عهدی که ببستیم نخست
بر همانیم که بستیم خدا می داند

خاستیم از سر شادی و غم هر دو جهان
با غمت خوش بنشستیم خدا می داند

به امیدی که گشاید ز وصال تو دری
در دل بر همه بستیم خدا می داند

دیده پر خون و دل آتشکده و جان بر کف
روز و شب جز تو نجستیم خدا می داند

دوش با «شمس» خیال تو به دلجویی گفت
آرزومند تو هستیم خدا می داند

( زمزار )

همچنین ببینید

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت

(شعر) شکست عهد من و گفت: هرچه بود گذشت !

( دلنوشته های زیبا و عاشقانه ) شکست عهد من … دکتر ایرج دهقان شکست …