یا صاحب الزمان عج

همه چشمند در این ره که ببینند از تو دیداری …(پارسا تویسرکانی)

( اشعار درباره امام زمان عج )

همه چشمند در این ره که بینند از تو دیداری …(پارسا تویسرکانی)  
به رخ ماهی، به قد سروی، به دل نوری، به تن جانی
خطا گفتم ز من بگذر به از اینی به از آنی

بسان آیت رحمت همه لطفی همه مهری
بسان عهد برنایی همه شوقی، همه جانی

همه چشمند در این ره که بینند از تو دیداری
همه گوشند در این در که آید از تو فرمانی

برای عالمی چون آفتاب عالم آرایی
چو گردد نوبت من سخت گیر و سست پیمانی

پریشان حالی دل را بپرس از زلف دلبندت
که بهتر داند احوال پریشان را پریشانی

چو بینم آشیانی، بلبلی، شاخ گلی، گویم:
خوش آنروزی که ما را هم سری می بود و سامانی

به یاد آن گل گمگشته باشد «پارسا» باشد
اگر ما را تمنای گلی، سیر گلستانی

( زمزار )

همچنین ببینید

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت

(شعر) شکست عهد من و گفت: هرچه بود گذشت !

( دلنوشته های زیبا و عاشقانه ) شکست عهد من … دکتر ایرج دهقان شکست …