قهرمانی کونگ فو کاران کرکوندی در آسیا

قهرمانی کونگ فو کاران کرکوندی در آسیا

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند خبر داد:

کسب مدال طلای قهرمانی آسیا توسط ورزشکاران کرکوندی – تهران آذرماه ۱۳۹۴

آقایان حسین رحمانی در رده سنی بزرگسالان در مسابقات بین المللی کونگ فو قهرمانی آسیا به مقام قهرمانی دست یافت و مدال طلا بر گردن آویخت؛ در رده سنی نوجوانان نیز آقای آرمان بهرامی با کسب مقام اول قهرمانی آسیا، نشان طلای این مسابقات را دریافت نمود.

قهرمانان کرکوندی کونگ فو

( زمزار )