راهپیمایی 22 بهمن 1393 شهر کرکوند

(تصاویر) راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ شهر کرکوند

(تصاویر) راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ شهر کرکوند

( عکس از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند )

( زمزار )