ظهور

چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم … (رهی معیری)

(شعر انتظار)

چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم … (رهی معیری)
چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم
با گریه ساختیم و به پای تو سوختیم

اشکی که ریختیم به یاد تو ریختیم
عمری که سوختیم برای تو سوختیم

پروانه سوخت یکشب و آسود جان او
ما عمرها ز داغ جفای تو سوختیم

دیشب که یار انجمن افروز غیر بود
ای شمع تا سپیده بجای تو سوختیم

کوتاه کن حکایت شبهای غم «رهی»
کز برق آه و سوز نوای تو سوختیم

( زمزار )

همچنین ببینید

یا امام زمان

(شعر) بی روی تو زمانه، پاییز بی بهار است

( شعر برای امام زمان عج ) بـی روی تـو زمانـه پاییز بی بهـار است …