ديدار دانش آموزان آموزشگاه اديب مباركه از موزه خانه اربابي كركوند

بازدید دانش آموزان آموزشگاه ادیب مبارکه از موزه کرکوند + عکس

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند خبر داد:

بازدید دانش آموزان آموزشگاه ادیب مبارکه از موزه خانه اربابی شهر کرکوند + عکس … (دی ماه ۱۳۹۴ )

دیدار دانش آموزان آموزشگاه ادیب مبارکه از موزه خانه اربابی کرکوند دیدار دانش آموزان آموزشگاه ادیب مبارکه از موزه خانه اربابی کرکوند دیدار دانش آموزان آموزشگاه ادیب مبارکه از موزه خانه اربابی کرکوند

( زمزار )