Chatedon Mertensii (پروانه ماهی)

پروانه ماهی مرتنس (Chatedon Mertensii)

(معرفی ماهیان زینتی آب شور)

پروانه ماهی مرتنس (Chatedon Mertensii) + عکس

اقیانوس کبیر تا ژاپن و استرالیا (به جزایر هاوایی نمی‌رسد) پراکندگی این ماهی زیباست. در این گونه خال سیاه پشت سر فاقد حاشیه سفید رنگ می‌باشد. طول آن تا ۱۸ سانتی‌متر می‌رسد.

تصاویر پروانه ماهی مرتنس (Chatedon Mertensii)

تصاویر پروانه ماهی مرتنس (Chatedon Mertensii)

تصاویر پروانه ماهی مرتنس (Chatedon Mertensii)تصاویر پروانه ماهی مرتنس (Chatedon Mertensii)

( زمزار )