امام سجاد سلام الله علیه

جملات آموزنده از امام سجاد (ع)

(سخن و حدیث بزرگان)

جملات آموزنده از امام سجاد (ع)

حقّی که شکم بر تو دارد این است

که آن را ظرف چیزهای حرام

چه کم و چه زیاد

قرار ندهی و بلکه در چیزهای حلال هم صرفه جویی کنی

و به مقدار نیاز استفاده نمایی

سعادت و خوشبختی انسان

در حفظ و کنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه کار زشت و خلاف است

هر کس برای رضا و خوشنودی خداوند ازدواج نماید

و با خویشان خود صله رحم نماید،

خداوند او را در قیامت مفتخر و سربلند می گرداند

چنانچه شخصی تو را بدگویی کند و سپس برگردد و پوزش طلبد،

عذرخواهی و پوزش او را پذیرا باش

دنیا همچون نیمه خواب (چرت) است و آخرت بیداری می باشد

و ما در این میان رهگذر، بین خواب و بیداری به سر می بریم

از سعادت مرد آن است که در شهر خود کسب و تجارت نماید

<< بیشتر بخوانید  سخنانی زیبا از آرتور شوپنهاور

و شریکان و مشتریانش افرادی صالح و نیکوکار باشند،

و نیز دارای فرزندانی باشد که کمک حال او باشند

هر آیه ای از قرآن، خزینه ای از علوم خداوند متعال است،

پس هر آیه را که مشغول خواندن می شوی،

در آن دقّت کن که چه می یابی

تعجب می کنم از کسی که عمل انجام می دهد

برای دنیای فانی

در حالی که آخرت را ترک کرده است.

کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند

همچون کسی است که کتاب خدا را پشت سر خود قرار داده است.

بر حذر باش از خوشحال شدن از گناه

به درستی که خوشحال شدن به سبب گناه از انجام آن بدتر است

( زمزار )

همچنین ببینید

خشم

۲۵ حدیث درباره خشم

( سخنان و جملات قصار حکیمانه ) ۲۵ حدیث درباره خشم ( سخنانی در باب …