عکس زیبا

هر که همچون صبحدم دارد هوای نیمشب (محمد حسین جلیلی)

(دلنوشته)

هر که همچون صبحدم دارد هوای نیمشب (محمد حسین جلیلی)

هر که همچون صبحدم دارد هوای نیمشب

گرد غم از دل زداید با صفای نیمشب

الفتی دارم خدایا با دل شب واگذار

نیمشب را بهر ما ، ما را برای نیمشب

صد چو ملک نیمروزش هست در زیر نگین

آری آری پادشه باشد گدای نیمشب

طلعت دلدار در شب جلوه زانرو می کند

تا شود بیگانه از خود آشنای نیمشب

مرغ حق از کاروان رفته می گوید سخن

بی خبر در خواب غافل زین درای نیمشب

گر وصال دوست خواهی یک زمان از کف مده

گریه های نیمروز و ناله های نیمشب

محنت گفت و شنود مردمم “بیدار” کُشت

آفرین بر خلوت راحت فزای نیمشب

محمد حسین جلیلی (بیدار)

همچنین ببینید

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت

(شعر) شکست عهد من و گفت: هرچه بود گذشت !

( دلنوشته های زیبا و عاشقانه ) شکست عهد من … دکتر ایرج دهقان شکست …