پسته

پوست پسته، خواص آنتی اکسیدانی دارد

(خواص خوراکیها)

 پوست پسته، خواص آنتی اکسیدانی دارد

پژوهشگران ایرانی با بررسی ترکیبات پوست پسته دریافتند عصاره پوست پسته خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی دارد.
دکتر احمد رجایی، پژوهشگر گروه صنایع غذایی: به منظور استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی به جای آنتی اکسیدان های سنتتیک در تهیه روغن های خوراکی، پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود ادامه داد: با مطالعه خواص بیولوژیک عصاره پوست پسته دریافتیم که عصاره آبی و خالص نشده پوست پسته خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارد که حتی در برخی آزمایش ها این مقدار از ترکیبات استاندارد نیز بیشتر است.
تحقیقاتی که طی سالیان اخیر انجام شده، مشخص کرده است که آنتی اکسیدان های سنتتیک عوارض سوء دارد و باعث ابتلا به سرطان می شود. در حال حاضر در دنیا مطالعات زیادی انجام شده است تا بتوان آنتی اکسیدان های طبیعی را جایگزین آنتی اکسیدان های سنتتیک کرد.
در این زمینه محققان درباره ترکیباتی مانند رزماری و مریم گلی نیز به موفقیت هایی دست یافته اند.رجایی تصریح کرد: تحقیقات ما نشان داد که عصاره پوست پسته روی باکتری گرم مثبت مانند «باسیلوس سرئوس» و «استافیلوکوکوس اورئوس» دارای فعالیت ضدمیکروبی و خاصیت بازدارندگی است.
در پایان تحقیقات هم خواص ضد جهش زایی آن را روی باکتری ها بررسی کردیم و دریافتیم که عصاره خالص شده در مقابل ترکیب «نیتروفلورن» خاصیت ضد جهش زایی نشان می دهد.

همچنین ببینید

پسته

آشنایی با ۵ خاصیت پسته

( خواص خوراکیها ) آشنایی با ۵ خاصیت پسته پسته یک ماده غذایی فوق العاده …