( متن های زیبا و عاشقانه )

به دنبال کسی هستم که دردم را دوا باشد … (دلنوشته)

( سروده زیبا و عاشقانه )

به دنبال کسی هستم …
به دنبال کسی هستم که دردم را دوا باشد
میان خسته گی هایم صدای آشنا باشد

به دنبال کسی هستم که دستانش پراز امید
میان شهر چشمانش پر از عشق و صفا باشد

به دنبال کسی هستم که دراین وادی غربت
میان این همه دوری برایم تکیه گاه باشد

به دنبال کسی هستم که تقدیمش کنم دل را
و او هم با نگاه من به خوبی آشنا باشد

به دنبال کسی هستم که چون دریای بی پایان
برایم بی کران باشد و آرام و نهان باشد

به دنبال کسی هستم که مانند شقایق ها
همیشه عاشق وشیدا ولیکن جاودان باشد

( زمزار )

<< بیشتر بخوانید  در تــار و پـود جانم نور خدا عیــان است ... (الیار)

همچنین ببینید

عشق

وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر (سعدی)

( شعرهای عاشقانه ) وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر (سعدی) ز حد …