اردوی تفریحی کوهرنگ، پیست اسکی چلگرد‏ پایگاه مقاومت منتظران شهادت کرکوند

اردوی تفریحی کوهرنگ، پیست اسکی چلگرد‏ پایگاه مقاومت منتظران شهادت کرکوند + تصاویر

( اخبار کوتاه شهر کرکوند )

اردوی تفریحی کوهرنگ، پیست اسکی چلگرد‏ پایگاه مقاومت منتظران شهادت کرکوند + تصاویر

​تعداد چهل نفر از اعضای پایگاه مقاومت منتظران شهادت کرکوند در یک اردوی یک روزه از پیست اسکی چلگرد شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری بازدید کردند.

( با سپاس از آقای الهیار ابوطالبی )

( زمزار )