صعود تیم کوهنوردی شهر کرکوند به قله نمتک زرین شهر در یک جمعه زمستانی ( 2 بهمن ماه 1394 )

صعود تیم کوهنوردی شهر کرکوند به قله نمتک زرین شهر + تصاویر

هیات کوهنوردی و صخره نوردی شهر کرکوند خبر داد:

صعود تیم کوهنوردی شهر کرکوند به قله نمتک زرین شهر در یک جمعه زمستانی + تصاویر

( ۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ )

( برنامه های کوهنوردی : دره لعلاب زرین شهر، پیست چلگرد و صعود به قله نمتک )

(عکس: سعید بهرامی )

( زمزار )